Roshan Chhabria at India Art fair

Roshan Chhabria at India Art fair

Ref:
Date:
Location:
Photographer:

Roshan Chhabria at India Art fair

Ref:
Date:
Location:
Photographer: